enea la zzigheretta cu’ l’indice e l'anulare propriu ‘ndu cumenza el filtru, tenea la ma’ aperta e tesa e quannu se mettea la zzigheretta 'nte la bocca, a la ma’, je facea fa’ un mezzu giru.
Mettea i labbri a beccucciu, ce 'nfilàa la zzigheretta e facea ‘na tirata che nun fenia mai. Trattenea el fumu ‘nte i pulmo’ finamente a che j occhi nun je duentaene rosci e pîni de lagrime, po’ spalancàa la bocca e suffiaa fôra el fumu cun tutta la forza che c’éa.
Se furmàa cuscì ‘na nuula che circundàa quel purettu che ‘nte quel mumento je se paràa daânti.
Cun quel po’ de fumu che je rmannea ‘nt’el pettu ce facéa i cerchi che, guarda casu, se ‘nfilaene de precisiò’, sempre ‘nt’el nasu de quel purettu…e per quessu se sentia un figu!
Era fiju de Bertu, chiamatu Cazzata pe’ i strafalcio’ e le ampule che sparàa, uperaiu dei Cimenti e de Marietta, mintuata la Secca, che c’éa un negoziu de alimentari.
‘Su campio’, jutàa la matre nt’el negoziu, ‘istu che era diplumatu ragiuniere ma a di la ‘erità era un scansafadighe cume poghi e facea la ‘ita del lilló’...’nt’el negoziu ce ‘ndacea solu pe’ pià i quadri’ dal cassettu e del diploma gniscù ea ‘istu mancu l' ombra.
Però el patre e la matre erane cuscì cuntenti de quel fiju che el Signore j’éa mannatu, che passaene sopre a tuttu quellu che c’era de menu chiaru ‘nte i cumpurtamenti de Luigettu, nome del “figu”, ‘ncora se al Portu tutti lu cunusceane cume “Fialuta”…che nun fiataene quannu piàa i quadrì o quannu se alzàa dal lettu all’ora de pranzu e mancu quannu facéa el diauleriu per quellu che la matre j’éa preparatu da magnà’.
Aj occhi del patre e de la matre era un fiore, bellu, bônu, brau, struttu, ‘ntelligente e sempre ‘rmutatu all' ultimo luccu!
Se ‘estia a la moda, almancu lu’ pensàa, purtàa i pantalo’ de culori e fantasie che faceane a cazzotti cu’ le camige e le giacchette, sei catene d' oro de svariate grannezze tutte in bella mostra, su una c’ era un crucefissu smisuratu, eppo’ bracciali, braccialetti e un oruloggiu d’oro pe’ ogni polsu che mettea be’ in mostra quannu fumàa cu’l mezzu giru de ma’....
...parea la Madonna de Lureto!
Luigettu Fialuta campàa cuscì tra l'incudine e ‘l martellu e ciuè tra la ‘enerazio’ del patre e de la matre e le prese pe’l culu dej amici o de tutti i purtulotti del paesu.
A dilla tutta…oltre che ‘nguercià’ j occhi facéa ‘ncora ‘ngriccià el nasu!
C’éa i capeji onti e pettenati alla mascagna, la ppella squamosa cume ‘na mugella, la faccia pîna de bruscioli che paréa duesse scuppià’ da un mumento a ‘n antru, j ogna longhi e neri, un puzzu de sotta i bracci che te ‘ffugàa appena te ‘vvicinai e, cume se nun bastasse, se ‘nnaffiàa ‘nte ‘na miara de prufumo...
...el soprannome de Fialuta je calzàa a pennellu, ma è ‘ncora ‘eru, che cchì ‘l Portu, nun c’ è statu mai un suprannome che nun è statu ‘zzeccatu!
La Ciàattona, era la fija de Marì, sciabbegottu de numea ma, cliente fisso del Cantinó’ cume mestieru…e de Giggia la Bersajera, ‘na dunnetta cu’n caratterinu te lu ‘rcummannu.
Nun era cume se dice, ‘na bellezza, anzi, cu’ la bellezza nun c’éa gne’ a che fa: bassa, tosta e ‘nnerta e cu’ un’espressió’ da svanita stampata ‘nte la faccia...da quannu era criatura purtàa sempre...le ciàâtte.
El pelu la cupria da per tuttu, paréa un ômu grannu, sotta ‘l nasu c’éa dô baffi longhi e neri, i bracci nun se guardaene e le gambe…meju girasse!
‘Ncora drentu casa la trattaene cume un’ ômu, la matre je facéa fa i làôri più fatigosi, el patre invece...se la purtaa a salpà’ le retine.
Niculina la Ciaattona, a di’ la erità, ce pruàa a riultasse:
“Oh ba’ urmai so’ signurina, nun me possi purta’ a salpa’...me ergognu!”
Ma el patre je rispunnéa:
“Signurina...cun tuttu quel pelu...sai un maschiu mancatu...cocca?!...’ndamu a salpà’ camina che è tardi…bella de babbu!”
E cuscì era chiusu ogni descursu.
Però ‘ncora se ‘ssa fija nun era ‘na bellezza, era sempre da marità’ e Giggia la Bersajera cumenzàa a guardasse intornu pe’ ‘ede chi pudéa esse quel furtunatu che se ‘rquistaa’ la Ciàattona.
‘Nt’ el giru de pogu tempu éa squadratu tutti i giuanotti maritabili del paesu, e se permettéa ‘ncora de fa’ le schionne, cume se drentu casa c’esse la Morghenu... guardàa a passà’ ‘si ragazzotti e pensàa:
“...noo!...quellu no...è bruttu!...quellu e bassu...nun va be’!...quellu è troppu altu!...quellu?... quellu...’nciaccia...e capirai è ‘ncora zoppu!”

Ma alla fine guarda qua...’nformate de là...su de chi pudéa casca’ la scelta più meju?
…Luigettu Fialuta!
Era el massimu per quella fija sgraziata e pelosa...
Luigettu era propriu quellu che ce ‘uléa...
...era un giuenottu cu’ tante ‘irtù…ma?...ce n’ éa dô che facèêne per tutte!
La famija c’éa ‘na mucchia de quadrì’ e lu’...era un sempliciottu cume poghi!
Giggia éa ‘ncumenzatu a tienellu d' occhiu, cuntrullàa a che ora scappàa de casa, che giuru facéa pe’ l corsu, cun chi era amicu e appena la situazió’ je s’ era fatta chiara, éa ‘ncumenzatu; a parlanne e a fallu buccà’ ‘nte la testa de la fija.
Pe’ cuntrulla’ meju le mosse, ‘ndacea ‘ncora a fa’ spesa ‘nte la buttega de Marietta la Secca, che cume la ‘edéa sturcéa el nasu, facéa un girettu pe’ l corsu propriu quannu in giru c’era ‘ncora Fialuta...e...’nte tutte ‘sse manovre...era sempre ‘ccumpagnata da la fija.
Ogni tantu je lu ‘nsegnàa:
“Guarda d’è bellu!…Lu cunosci?”
“A chi, a Fialuta?...’na ‘olta, quann’ erimi criature ce cunuscemi...”
“Nun te piace? Me pare propriu el tipu tua!?”
“Oh ma’! E cume te jene ‘nte la testa, te sai smattita?”
La Ciàattona…mancu pe’ l ciuffu ma la Bersajera nun se dàa per venta.
Je facea la lista de tutte le qualità che c’éa Fialuta...el più se le ‘nventàa.. e ogni tantu, tra ‘na ‘irtù e n’ antra je tiràa fôra el descursu de quantu stacéane be’ a quadrì’ el patre e la matre.
Giggia puntàa ‘mbel po’ ai soldi de la Secca...a di’ la ‘erità!...ma Niculinella pôra criatura…nun ‘ntennéa pappò...nun se ne ‘rdàa de gnè’.
Ma la Bersajera daje ogge daje duma’, a la fine je la fa a mette un fiore ‘nte ‘na recchia  de la fija!
Tantu per ‘ncumenza’ un passu era fattu ma adè’ ‘enia el difficile...
...fa ‘neccorge Fialuta che, un fiore de...“dunnetta”...quannu lu ‘ncuntràa, je facéa j occhi de zuccheru...e ‘sa dunnetta era  Niculinella la Ciàattona.
La pôra desgraziata, dietru suggerimentu de la matre, éa ‘ncumenzatu a fa passeggiate pr’in su e pr’in ggiò pe’ l corsu e a ogni ‘ncrocio cu’ Luigettu je lanciàa, cume j’éa dittu la matre, u’ sguardu cu’ ll’occhiu a busbanella, che ‘nte le ‘ntenzió’ de la matre duéa esse maliziosu cume quellu de “Russella ‘Ara de...va’ ‘ia cu’ l ventu”...
ma fattu da Niculinella paréa ‘na sverzata de occhiu de bô quannu Pierì lu scannàa.
Sempre cu’l cunsiju de Giggia, la Ciàattona je duéa mannà ‘ncora un ‘bbozzu de surisu...ma de sciguru...no baffutu cume ce l’éa lia!?
Fialuta mancu ti ‘edu!

Era troppu presu a caminà’ cu’ le spalle indietru e j occhi fissi al crucefissu se...ai sbalzi de ogni passu...je se ‘rgiràa.
Per furtuna el Cigó, l'amicu intimu de Fialuta, s’era ‘neccortu che sa ragazza, quannu lu ‘ncuntràa...‘smicciàa:
“Aoh! Fialuta…Pare che quella lì, quannu te ‘ncontra, te ffissa e te manna un surisu!”
Dietru a tuttu, c’era sempre la Bersajera!
Era amica de la matre de Cigó e j’éa fattu presente le mire che c’éa e cuscì, j’éa dumannatu de ‘jutalla…anzi…de faje da ruffiana.
Luigettu Fialuta facea fenta de gne’...ma in tantu ‘ncora lu’ éa ‘ncumenzatu a butta’ ll’occhiu!
Sotta i cunsiji de Cigó, Luigettu éa ‘ncumenzatu a ridéje cu’ insistenza, po’ a ‘ccennaje un salutu e a la fine a salutalla propriu cu’ un bel...addiu bai bai!...un salutu che, segondu lu’, facéa figu ‘mbel po’!!
Cigó, sempre cu’ la regia de la Bersajera, je ne parlàa in cuntinuazió’, je dicéa che quella era la donna per lu’, che insiene li ‘edéa bè’ ‘na mucchia, che c’éa un fisigu bestiale...(era la ‘erità)...e tantu je ne parlàa, tantu je la descriéa e tantu se rcumannàa, che ‘nt’el giru de pogu tempu, Fialuta, era ‘nnamuratu persu de la Ciàattona.
Era fatta!
Ade’ Giggia se duea da’ da fa solu per trua’ el modu de cumbinà’ l' agganciu, le presentazió ‘nsomma.
Ce ulea un' uccasió’ bôna, nun se pudeene fermà a parlà’ pe’ l corsu...troppa gente curiosa, nun stacea bè’...
...’ncora se le manovre erene già de duminiu pubblicu, perché la matre de Cigo’ l’éa rcuntatu in piazza de le erbe cu’ le famose parole magiche…
“…me rcummannu nun lu di’ a gnisciu’!?!?”
Ma chi nun se duea ‘neccorge prima che fusse troppu tardi era Maria la Secca, la matre de Fialuta, che se pogu pogu se ‘mmaginàa cu’ se tramàa dietro le spalle del fiju e de la famija sua...era capace de fa ‘na strage.
“La Secca dée esse mesa de fronte a fattu cumpiutu!”...se cunfidàa la Bersajera cu la matre de Cigó “...prima che lu ‘iene a sapé’ lia…déene esse ‘nammurati persi cume Omare  Sceriffu nt’el “duttor Civagu”!”
A la Bersajera je piacéa ‘mbel’po’ fa i paragó’ cu’ i filme, perché tutte le dumeniche el maritu la purtàa al Kursal.
L' uccasió’ se presenta a l’ impruisu!
Cu’ i tempi muderni, dai Frati per l’ ultimu dell' annu, se urganizzàa ‘na festa ‘n’ du’ pudeene partecipà’ ‘ncora le donne.
Era l' uccasió’ che la Bersajera spettàa da tantu!...Un’uccasió’ d’oru!
Quela sera, ‘istu che je spettàa...la dichiarazió’, Luigettu se presenta cu’ un “cumpòsitu”, cuscì lu chiamàa lu’…chissà ‘ndù l’éa trùatu su nome…noû de zzecca.
A guardallu faceene male j’occhi: camigia verde smeraldu, giacchetta marone a scacchi e pantaló’ zzallu pajerinu, un par de scarpe nere lucide de cupale, un anellu noû al mignulo, un crucefissu più grossu e, incredibbile ma ‘éru…nun c’éa i capeji onti...s’era fattu el bagnu...
In fin dei conti quela sera se duea dichiarà’, cume s’era ‘rcumannatu el Cigó...ma sempre sotta suggerimentu de la Bersajera a la matre.

Niculinella la Ciàattona...era 'na meraìja!
Pe’ la prima ‘olta nun purtàa le ciaâtte, c’éa un par de scarpe cui tacchi che nun te digu…ma nunustante quessi, nun era più alta de un metro e quarantottu.
S’era mesta un vestitellu rosciu fôgu che, segondo le ‘ntenzió’ de la matre, duea esse appena sotta i ginocchi ma a lia...je ‘riàa sotta le caìje.
C’éa ‘na scullatura mozza fiatu che te leàâ el liccu e che mettea a nudu un “Canale de Suez” che se pogu pogu ce cascai drentu murii ffugatu, ‘na cullana de perle, fente, che éa truatu la cugina Peppinella ‘nte l’ôa de Pasqua dell’annu prima e che mancu fallu a posta, se ‘ndacéa a ‘ncastrà propriu in mezzu a Suez.
I capeji erene pettenati all’ ultimu gridu, cume dicea la matre:
“Alla Catarina Castelli ‘nt’el filme “gnisciu’ te pôle giudigà’ ””
S’era fatta manicure e pedicure, s’era mesta l’ anellu de fidanzamentu de la matre e...nun c’éa più i baffi!...se l’éa schiariti cu’ ll’acqua ussigenata...
...’na bambula!
Appena riatu da i Frati, Luigettu Fialuta, ‘muziunatu e intimuritu, s’era mestu a fuma’ ‘icinu a un bijardì’, se ‘ccendea ‘na zzigheretta derete a n’ antra e cu le ma’ nun se capezzàa più de quanti giri je facéa fà’.
Niculinella, che sapea be’ cus’era ‘ndata a cunclude a quel capudannu, stacea puggiata  ‘nt’el taulì’ da pinghe ponghe cu’ la posa che la matre j’éa fattu pruà’ e ripruà’:
“Te dei da mette ppuggiata cume se mette Cita Evord quannu fa Gilda…pusizió’ da...svampa!?!?”
Niculinella più che magnàlle, ciancigàa le sumente, sputàa le scorze per tera e fissàa Luigettu senza staccaje e’l sguardu da ‘ddossu un menutu.
Fialuta nun c’ea el curaggiu de muesse.
Quel primu passu che duea  fa’, lu facea senti’ tuttu ‘scumbussulatu.
Per furtuna c’era Cigó!... che segondu le ‘struzió’, parlannu del più e del menu...(de sciguru esche pe’ i buzzighi)...senza che Fialuta se ne ‘ccurgesse, l’éa purtatu propriu daanti a la Ciàattona.
Lia, senza fa’ ‘na piega, se rempe la ma’ de sumente pe’ uffrìjele.
Cigó se ‘lluntana e i dô erane urmai da per lora, ‘ncora se in mezzo a un mucchiu de gente,.
El giradischi cuntinuàa a sunà’ senza tregua e in mezzu a quel trambustu, Niculinella alza el sguardu e ‘llonga la ma’ rempa de sumente.

Lu’, che sudàa le sette camige da quantu era ‘muziunatu, je pia quella ma’ e cu ‘na stretta mmolla je riôlge per la prima ‘olta la parola:
“Piacere…Luigettu”
E cuntinuàa a sbatteje el bracciu in su e in ggiò e…
...capirai le sumente che je ulea uffri’ lia…s’erene sparnicciate per più de metà sala.
“El piacere è el mia…Luigettu...êmu fattu le scôle alimantari insieme...nun te recordi de me?…”
“Nun me recordu!”
“Forse perché…te cunfidu un segretu…perchè tutti me chiamane Niculinella, sa’ so’ picculetta...ma el nome ‘eru mia è Niculetta…Te recordi adè??...
“No!…Me pareee…”
“’Ôi ‘na sumenta…Fialu...Luigettu?”
“No grazie…Ciàatt...Niculetta…Le sumente me fanne la bocca cattìa…e po’...me fanne ‘rvenì su certe fialute...!”
“Perchè nun cunosci el segretu pe’ magnalle!?”
“Perché c’è ‘ncora el segreto pe’ magnalle??”
“Certu…le dei magna’ cu’ la scorza e tuttu, ‘ndulcialle un tantinellu e mannalle ggiò!”
“Ma però?...se le magnu cu’ la scorza, me se ‘ncastrene in mezzu ai denti…Niculinella!”
“Te se ‘ncastrene perché nun le cincighi be’ cu’ i denti derète, quelli grossi…proêce e ‘ederai se è cume te digu iu…Luigettu!”
Fialuta se ‘nfila ‘nte la bocca ‘na manciata de sumente e ‘ncumenza a ciaccà’, a ‘ndulciàlle e a sbiascigà, po’ da un par de colpi de toscia, ‘istu che calche scorsa j’era ‘ndata de traersu e le manna ggiò.
Sveltu se mette ‘na ma’ daanti a la bocca e cun tutta la forza che ci ha ‘nte i pulmó’ butta fôra un’ alitata mista al fumu che c’éa sempre drentu...se porta la ma’ daanti al nasu e da ‘na tirata su de froge pe’ udurasse l' alitu.
“‘Ôj sape’ cu’ te digu?…C’ éi propriu ragió’ Niculinella...ci ho un’ alitu…’na meravìja!”
“E per cu’ dighi che sêmu state ‘nventate no’ donne, solu pe’ fijà’?...sêmu state ‘nventate ‘ncora pe’ da’ i cunsìj giusti ai ômi…nostri!”
...Parole de la matre!
L’ agganciu era fattu, e ‘ncora i cunvenevuli erene superati.
Per tutta la sera ‘éene parlatu fittu fittu ppuggiati ‘nt’el taulì’ da pinghe ponghe, ma sempre sotta j occhi sminchiunati de tutti i ragazzi e le ragazze che staceene a quella festa de capudanno.

A un certu puntu se ‘bbassene le luci, pe’l veru dô su cingue...‘ôi o nun vôi stacéene sempre dai Frati?!
Era el segnale che tuccàa ai lenti.
“Niculinella...”
Luigettu s' era vvicinatu a la recchia de lia e parlàa pianu pe’ nun fasse sentì da chi c’era ‘icinu:
“Niculinella, ‘ôi fa’ quattru zzompi?”
“Ah? Cu’ dighi?”
“‘Ôi fa quattru zzompi?”
“Parla più forte!…nun te capisciu!”
E Luigettu se mette a urlà, a la faccia de la riservatezza!
“‘Ôi ballà…scì o no?”
“Jezzu!…spettau solu che me lu dumannassi Luigettu…ma te vvisu che nun so’ tantu bràâ...
Nun hu ballatu mai cu’ gniscù!…nun stregne più de tantu che babbu nun vôle!”
Era ‘na parola a stregne.
‘Iste le fattezze de Niculinella, i bracci de quel poru Luigettu staceene slongati e tesi cume dô staccafissi, solu…pe’ ‘ria a guantàje el...taju ‘ita.
‘Ria la mezzanotte e tra la cunfusió’ de brindisi e auguri, se danne ‘ncora un bagettu…’ntè la guancia però!
Urmai spaicciàene!
Cume tutte le cuppiette del Portu 'ncora Fialuta e la Ciàattona ‘ncumenzane a fa’ le ‘asche in su e in ggiò pe’ l Corsu ma erene sempre seguiti daj amici de Fialuta e da la testa de la Bersajera che sbugàa da tutti i viguli per tenè’ sottu cuntrollu tutta la situazió’.
Ma ‘ria ‘ncora el giornu che la Secca jene a sape’ cun chi spaicciàa el fiju…e…cume se pôle ‘mmaginà’…éa fattu un macellu.
“Mi’ fiju s’è mestu cun quela fragellona?…e diteme che nun è ‘eru…e diteme che nun è ‘eru?!”
La Secca nun ce pudéa crede!
Lia che pretendea pe’l fiju cume minimu ‘na marchesa, nun se pudéa capacità’ de ‘mparentasse cu’ la Bersajera.
Cume je ‘enia ‘nte la testa dientàa matta!
A Bertu Cazzata, invece nun je dispiacea, ‘istu che, Niculinella, in fattu de donne rispecchiàa i gusti sua:
“Perché nun te piace nun lu capisciu…cusa t’ha fattu?…è tosta, pelosa e cu’ l murbì ‘nt’el sangue… è laoratora, de respetto… propriu ‘na dunnetta de sestu!!”
Ecchete la primaera e i tempi erene uramai maturi per fa’ scatta’ la parte finale del pianu de la Bersajera.
Fa buccà’ la fija...drentu casa de la Secca.
C’éa ‘nte la testa de falla presentà’ a casa de dumenica matina, quannu tutte le donne stènne la sperna per le tajatelle e se prepara un dulcettu per le ‘isite dei parenti del pumeriggiu.
Niculinella duea mette bocca su tutte quelle faccenne de casa, in modu da pude’ ‘rquista’ calche puntu aj occhi de la Secca.
Insomma, dimustraje  che, chi se purtàa drentu casa el fiju, era ‘na dunnetta pîna de ‘irtù e che ce tenéa tantu a mantenè’ le usanze de le donne del Portu, che tante ragazze muderne s’erene perse.
De sciguru duea mette bocca sulle faccenne che sbrigàa la Secca e magara, ‘ntrumettese e da’ calche cunsiju giustu pe’ fasse ‘ede che era spottega.

Ma tuttu duéa succede senza ômi intornu, infonnu era a la matre de Fialuta che la Ciaattona duea cunvinge de esse la dunnetta giusta pe ’l fiju…j ômi de casa già se l’éa cunquistati…
...cu’l tipu!
Giggia la Bersajera ‘ncumenza cuscì a ‘struì’ la fija su quellu che duea fa’.
Prima de tuttu duea dasse ‘ppuntamentu cun Luigettu pe’ ‘na tale ora, el più tardi pussibile cuscì che lu’, se la fusse piata commeda a alzasse.
Lia, duea bucca’ li ‘n casa cu’ ‘na scusa e, de sciguru, aria truatu la Secca che stennéa la sperna.
Duéa di’ a la futura socera che Luigettu nun s’era ‘istu all’appuntamentu, e la matre ce pudea ‘ncora crede..cunuscennu quant’ era stornu el fiju, e in tantu che spettàa che Fialuta se alzasse dal lettu pudéa descure cun lia de cume se fanne le tajatelle.
De Bertu Cazzata, la Bersajera, nun se preuccupàa, tantu a quell’ ora era de sciguru in giru a ‘rcuntà’ caulate.
Se sariene truate da per lora e la fija, ‘nte le ‘ntenzio’ de la matre, duea fa un figuro’!
Niculinella duea fa le dumanne apprupiate e quann’era el casu, duea di’ de scì a tuttu quellu che la…futura socera, je dicea.
Cosa moltu ‘mpurtante, duea di’ sempre ma propriu sempre, che ‘ncora lia facea tuttu cume lu facea la “socera”.
Ma ‘gnisciu’ se pudea ‘mmagina’ che quel pianu cuscì bellu e studiatu de tuttu puntu staa pe’ facce lassa’ le penne a la Secca!
Niculinella, dopu che la sera éa dattu appuntamentu a Luigettu pe’ le undici, se presenta alle noê de la dumeneca matina daanti casa sua e se piazza dàanti al purtó’.
C’éa el murbì!?
Nun vedea l’ora de mette all’opera i cunsiji de la matre dàanti a la socera.

D’ impruisu te ‘mmòlla na bussata da risveja’ un mortu e, senza spettà’ che calchidù dicesse “…àanti!”, già era buccata drentu.
Infonnu la matre era stata chiara:
“Dei buccà’ drentu casa decisa del fattu tua…nun te fa’ ‘ntimuri’ da quella bebena…faje ede che ci hai el musu duru e sai quellu che ‘ôi!?!?”
La pora Secca che, propriu cume éa dittu la matre de Niculinella, stacea a stenne la sperna, a quel bussató’, éa fattu un saltu ecchelu, j’éa presu paura e ‘nt’ un segondu s’era armata de curtellu!
“Se sête i zzengheri scappate de cchì…nun c’è trippa pe’ gatti…de sopra c’è mi’fiju che dorme…’ndate ‘ia se no...lu ‘agu a chiama’!!”
“Calmateje…aeh!…So’ Niculinella!”
“Chiii????…chi hai dittu che sai???”
“Niculinella!” e se ‘ffaccia, cu’ la sollita aria da ebete, da la porta de la cucina.
“Aaahhh!! Sai tu! E cu’ sarisci enuta a fa’...ah??...e ‘na fre’ che delicatezza…ninocia?”
“Hu bussatu un tantinì forte ‘eru?…ma pe’paura che nun me sentissi!”
“Un tantinì forte…me minchioni!?…Chi ‘n casa nun c’êmu gnisciù’ sordu…
…Cêgu scì…ma sordu gnisciù!!
…Cusa ôi…cu’ sî ‘enuta a fa’??”
“Me dueu da ‘ncuntrà cu’ Luigettu, ma nun s’è ‘istu! Nun vuria che se fusse scurdatu!”
“Cocca se ‘ede che finalmente…s’è svejatu e…ha cuntinuatu a durmi’!?!?”
“Cume? Nun ve ‘ntennu sora Marietta!?”
“El signurinu…ha lassatu dittu de svejallu alle dieci..simpatia!?!?”
“Eccume!? Ce duemi ‘ede alle noê e un quartu pe’ ‘nda’ a la messa bitter…quella cu’ la musega delle noê e mezze!!”
“Speramu che s’è ulzutu scurdà’ quel fiju d’ un pumu che meju nun se pudea ffugà’…
…’Ôi che te lu chiamu Ciàatt…Niculinella!!??”
“E scì…chiamàtelu…intantu lu spettu cchì!!!!”
“Luigettuuuu…Luigettuuuu…ci hai ‘isite…nun gradite!”
Ma que’ l’éa dittu un po’ più pianu.

Da sopre la tromba de le scale te rimbomba ‘na oce da bubanaru, ‘na oce mpastata de tuttu, roca de fumu…
…parea che ‘enia da i sprufonni.
“Cusa ‘ôi…oh mà??…Famme durmì’…che è prestuuuu!!!”
“Cala ggiò da ‘ssu lettu…MOETEEE!!…c’ êmu ‘isiteee…c’è Niculinella che t’è ‘enuta a chiamà’!!!”
“Chiii…chi c’è??”
“Niculinellaaa…Nun la fa ‘spettà’…tantu… portamela ‘ia più de fuga che de prescia!!”
La Ciaattona facea fenta de nun sentì’ quannu la Secca parlàa de lia, la matre l’éa mesta in guardia ‘ncora su quessu: - Se te fa le schionne, nun responne…La guera se ‘enge a la fine, ‘enge ‘na battaja nun serve a gnè! -
Fialuta intantu, se sentìa dal macellu che facea, s’era alzatu dal lettu:
“Jengu ggiò subetu Niculinella…El tempu de famme el bagnu e ‘riu!!”
“L’acqua che ha usatu babetu ‘ncora è calda…Nun ne dduprà ll’ altra che te basta quella…
…tantu cencia la bbulletta che êmu pagatu ‘stu mesu…
…dopu che l’hai fatta...nun tira’ ggiò ll’acqua che dopu ce déu ‘nda’ ‘ncora iuuuu!!”
“‘Ncora no’ ne dupramu tanta de acqua sora Marietta…Mamma se lamenta sempre!?”
“Scì!?…ma vo’ duprate quella  de maru ma però!!”
“No!! Quella del rubinettu”
“…Bônanotte!!”
“Ve dispiace se spettu a Luigettu cchì cun vo’?”
“Nooò!! Mettete ‘mpò a sede lì!…ce mancai tu stamatina!?!?”
“Fate le tajatelle o i tajulì’?”
“De cu’ te mpicci aoh?…le tajatelle…cu’ je ne fregherà a lia!?!?”
“‘Ncora iu l’hu fatte prima de scappà’!!”
“…me cujioni!?”
“Quanti ôa ne fate vo’?”
“Quattru…a no’ le tajatelle ce piacene ‘bbundanti…ce lu pudemu…permette!”

La Secca quannu pudea mette in risaltu el fattu che la fameja de Niculinella nun se la passaa tantu be’…gudèa!
“‘Ncora iu hu fattu la sperna cun quattru ôa stamatina.”
“Quannu mameta li coâ ma però!?!?”
“Cu’ dite?”
“Gne’…gne’…cantau…Quannu mameta t’ha fattu…Quannu mameta t’ ha fattu quattru ôa ce mettétte, quattru ôa ce mettétte…”
“Sape’…nun ce crederete ma ‘ncora iu quannu stennu…cantu”
Niculinella cuntinuàa a fa’ e a di’ tuttu quellu che la matre j’éa dittu: - Me ‘rcummannu dei dì sempre che fai tuttu quellu che fa lia!?!? -
Ma la Secca che ce ‘edea più longu de ‘na lince…éa capitu l’antifuna!?!?
“Quanta farina ce mettete?”
“Quanta ce ne ‘ôle, e tu??”
“‘Ncora iu…ce mettu…quella che ce ‘ôle!?”
“Iu, simpattigona...quannu la stennu…alzu ‘na gamba e me ‘mpuntu ‘nt’el làandi’ pe’ spegne de più!
“‘Ncora iu!”
“Po’...cu’ le ma’ ‘nfarinate me grattu la testa, cuscì…se me casca la forfura e calche capellu ‘nte la massa…la sperna me ‘iene meju…più sapurita!?!?
“‘Ncora iu…capirai, quessu enne un segretu che m’ ha ‘mparatu ‘na furnara…”
“De mameta…!!!”
“No mamma, ‘na furnara…eppo’ lu sa tutti che cu’ la forfura la sperna ‘iene meju!”
“Cume no!…iu Niculinella…tante le ‘olte…se me pizziga…me la grattu e po’ ce ‘mpastu!”
“Scì…daeru???”
“Quessa nun la sapei ah!?”
“No, ma ce ‘oju prua’…”
“Sêmu a postu!?!?…Luigettuuu……môete, quantu te ce ‘ole…nun duei ‘nda’ a la messaaa???…sbrighete…portamela ‘ia de tornuuu…”
La Secca se ‘ncumenzaa a agità’, nun suppurtàa più la presenza de la Ciaattona, e po’ adè che éa capitu le mire, sua e de la matre, j’éa presu le palpitazió’.
La bbuttarella al côre era ‘icina…
La matre de Fialuta éa ‘istu Niculinella alzasse e ‘vvicinasse a la tromba de le scale.
S’era fermata a fa’ le tajatelle e la tenea d’occhiu pe’ ‘ede cu’ c’éa ‘ntenzió’ de fa’.
La seguia passu passu, c’éa j occhi pîni de lagrime e ’l côre che je ‘ndacea a mille, al sol pensieru de chi je purtàa drentu casa…quel pezzu d’ un lunzó’ del fiju.
Niculinella, pe’ fa ‘ede a la socera che ‘ncora lia ce tenéa che j ômi de casa la dumeneca se facesse un bel bagnu e se gambiasse, s’era ‘ppuggiata ‘nt’el passamà’ e cu’ la testa riolta ‘ersu ll’ altu se mette a chiamà’:
“Luigettuuu…Luigettuuu…”
“Nun te sente…bella de notte…’Sta ‘nt’el gabinettu a fasse el bagnu!”
“Luigettuuu…E responneee…Luigettuuu…”
Da sopre te ria el vució’ de Fialuta, uattatu da la porta chiusa del gabinettu:
“Cusa ‘ôi oh ma’?…”
“Luigettuuu scappa fôra dal gabinettu…nun so’ mameta so’ Niculinellaaa!!!”
La Secca stacea ‘mpalata e seguia tutta la scena pe’ ‘ede ‘ndù ‘ulea ‘ria’ la Ciaattona.
“Cusa ‘ôi Niculinellaaa?”
Luigettu era scappatu dal gabinettu.
“Hai fenitu?”
“Scìììì!”
“Te l’ hai fattu el bagnu?”
“Scì, hu fattu!”
“Te sai ‘rlaatu be’ i pìa?”
“Scì!”

Niculinella se giràa dopu ogni dumanna ‘ersu la socera pe’ cerca’ u’ sguardu de assensu a quellu che dicea…ma la Secca la guardàa bruttu, éa gambiatu de culore e nun se capacitàa de quellu che stacéa a succede propriu drentu casa sua…
“Luigettu…Te l’ hai ‘rlàate le recchie?” e se ‘riultaaa ersu la socera cun quel surisu da storna.
La Secca cumenzàa a ‘ede i lumì’ dàanti aj occhi.
El colpu de grazia uramai era ‘icinu.
Niculinella se ‘rvolta in su e se mette a luccà ‘ncora più forte:
“Luigettu…allora hai fenitu?”
“Scii!”
“E…Dimme n’ po’…
…te l’ hai gambiate le mutann…”
La Secca nun je l’éa fatta mancu a sentì la fine de la parola che, ggita fenita, era cascata ggiò longa per tera.
Nun dàâ più segni de ‘ita, c’éa j occhi sverzati e buttàa la bàâ da la bocca.
Fialuta ‘ntesu el chioppu s’era scapriulatu de sotta pe’ ‘ede cus’ era successu.
Niculinella curia da ‘na parte a n’ antra de la cucina, e urlàa cume ‘na matta cu le ma’ ‘nte i capeji.
Luigettu chiamàa a la matre…ma nun je respunnéa…chiamàa a Niculinella… ma lia urlàa e basta.
“Oh ma’!…Oh ma’!…Sai morta??…mamma…responne!!…Niculinella…cure…pià un po’ d’ acqua…sbrighete che mamma môre!!!”
Se ‘nte quel mumentu ce fusse stata la Bersajera, de sciguru j’arìa respostu: -…e falla murì o stupetu che sêmu a postu!! -
Intantu Niculinella, a la faccia de...“un po’ d’acqua”...n’éa presu un mastellu e l’éa tiratu ‘nte la faccia de la Secca che ade’...almancu nun sverzàa più j occhi.
“Ma’…Oh ma’…cume te senti...stai meju...oh ma!...c’ hai la bàâ ‘nte la bocca…”
La Secca pianu pianu èa tiratu su la testa e guardàa fissu el fiju.
“…Ci ho la bàâ...fiju?”
“Scì…ma’!”
“Sai propriu sciguru?”
“Scì!”
A ‘sse parole Maria la Secca èa dattu ‘na ‘rtirata su cume se ci esse calcò’ ‘nte la gola e, dopu che éa piatu be’ la mira, te spara un sputacchiu in piena faccia del fiju.