da: «Tu 'rcoiela sta voce»

TU 'RCOIELA STA VOCE: COPERTINA
 
La mamma, descritta teneramente fuori dalla sofferenza terrena nelle certezza del giudizio eterno, è sempre l'emblema caro e dolce d'una vita vissuta.
 
 
'Stu buccò' de 'ita.


Mamma t'hu 'ista:
un sognu guagiu 1 'eru!
Tutta de fiori urnata,
e tra l'elettu stôlu
eri beata.
No' le miserie de la tera,
no' le pene mia tutte
a te d'intornu;
ma solu 'na gran pace
e surisu deînu. 2
Chinu longu la strada
sentu 'ssu prufumu de rose
cume le tante cose
che ho 'scultatu da te.
Ogge 'stu straziu che d'è?
Fa' che me cura 3 serena
'stu buccò' de 'ita terena.1 Quasi vero
2 Divino
3 Corra