...da: «'Uria 'rturnà' ggiò 'l portu a 'ede' i foghi...»

URIA 'RTURNA' GGIO' 'LPORTU A 'EDE' I FOGHI
next
 
Tipica zuppa di pesce della zona: buona al ristorante, ma squisita in mare, sulla coperta della barca.
E' la sintesi... gastronomica di un grande amore campanilistico.
 
 
El brudettu.


Quant'è bbonu el brudettu purtannaru!1
Che gustu sapuritu, marinaru!
E' 'n'arte antiga e sempre più deffusa;
Nun ve so dì pe' fallu cusa s'usa.

De l'arte sua, ve giuru, so' un sumaru;
però quannu lu magnu è celu e maru"
Chi lu 'ssaggia lu 'rvô', nu' lu recusa.
Lu sai? El brudettu è gia rriatu in USA.

Vôl di' che gira 'ttornu al mappamonnu.
Ve pare gne'? Ma 'rmanne chi el segretu
che certamente l'à scuâtu nonnu.

E s'el brudettu dienta vagabonnu
è segnu bonu, sci; però sta' quetu:
quellu che magni chi te 'rmette al monnu.1 Di Porto Recanati