Maru mia.

Nun mi fattu durmì
perché urlai forte
Perché de notte
buttai giò le porte
iu, da criatura
pregau pianu
E stregneu la cuperta
‘nte ‘na manu.

Nun me facej durmì
per la cunfusiò
Perché de sera
me piacea ‘m bel po’
giugà in mezzo
a na mucchia de gente
A campanò , a nascundino
..senza gnente.

Nun me faj durmì
perché da granna
‘sta ‘oce tua
è dientata ‘na manna
Pe’ sfamà sti sogni
del culore tua
che ‘rluce riflesso
‘nte sti occhi mia.


Dalla cara vallata soffia una brezza...