da: «'N'altra annata»

 
 
 
Nella grotta di casa esistono ancora dei vecchi cimeli che ci permettono di evocare la nostra fanciullezza. Perchè il ricordo si fa struggente, è meglio non guardare e allontanarsi.
Nostalgia.

'Icinu al maru
nt'un angulu de grotta
c'è rmasta 'ncora
tanta robba 'ecchia

che mamma più nun 'ole buttà ia
perchè 'ncora troppu legata a lia:
un piattu... tre tazzette de caffè
una terina a fiori, remacchiata

cu'l fil de feru
...e 'ncora e' stuccu c'è...
sbigiata da le ma'
dopu 'rlaâta.

Un po più aânti
cume buttata là
'na taula pe' i pagni
da rlaa'...

Quannu la guardu
me 'jene sempre in mente
le gran fadighe
fatta da la gente...

E pensu ai pagni
all'acqua ch'è passata
a quanta vita
li s'è cuncumata...

Ma' lisce, 'ncrepetite
ma' purette
schine piegate
fadighe mai disdette.

Pogu più in là,
'ppuggiatu 'nt'un madò,
un feru da stira'
che 'ndaâ a garbò.

Eppo'... el pòttu 1
smaltatu drentu e fôra
'ndu ce scaldami
el lattu a culazio'...

ce manca el tòzzu
che ce giugami un' ora
e la cucchiara
per bbuttallu ggio'...

No' lu tenemi fermu
in fonnu... in fonnu...
e quel mumentu
ce durava un monnu...

Chiudu la porta
e curu sopra 'ia
pe' ogge basta
è meju che 'agu 'ia...


(1) Recipiente per bollire il latte.


DEDICATO A EMILIO GARDINI - LE POESIE - da: «'N' altra annata»
a cura di: www.portorecanatesi.it